top of page

Døgnåpne Propanautomater

Vi har per dags dato 5 døgnåpne propanautomater. I våre automater kan du bytte og kjøpe:
5 kilo komposittflasker, 5 kilo stålflaske, 10 kilo komposittflaske og 11 kilo stålfaske. 5, 10 og 11 kilos flaskene kommer med både fritids- og industrikobling. 

Priser:  10 kg kompositt bytte 309,-

             11 kg stål bytte 319,-

              5 kg kompositt/stål bytte 219,-
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og ved nye avgifter.

bottom of page